Vektorok

    Adott két helyvektor a és b. A vektorok koordinátákkal adottak és a végpontjuk  A és B mozgatható.
A feladat a vektorokkal kapcsolatos következő műveletek szemléltetésére szolgál:
       a+b : a két vektor összege,
       a-b : két vektor különbsége,
       |a|,|b| : vektorok hossza,
       α : két vektor hajlásszöge,
       a˙b : két vektor skaláris szorzata.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

hogabo, 2007.07.10, Készült GeoGebra

Nem a Gyõzelem a részvét,hanem a fontos