Érettségi tematika

Középszintű informatika érettségi - szóbeli érettségi tematika

I. Információs társadalom

01. A kommunikáció általános modellje
02. Szoftverekhez kapcsolódó jogok felhasználási formák
03. A számítógépes kommunikáció illemszabályai különös tekintettel az internetre

II. Informatikai alapismeretek – hardver

04. A Neumann-elvű számítógépek felépítése és a Neumann-elvek
05. Háttértárak
06. Input (bemeneti) perifériák
07. Output (kimeneti) perifériák
08. Hálózatok és hálózati építőelemek

III. Informatikai alapismeretek – szoftver

09. Operációs rendszerek feladatai és csoportosításuk
10. Könyvtár (mappa) műveletek
11. Fájl (állomány) műveletek
12. Állománytípusok
13. Digitalizálás folyamata, karakterkódolás
14. Vírusok és vírusvédelem

IV. Információs hálózati szolgáltatások - kommunikáció az interneten

15. Elektronikus levelezés és levelező listák
16. Web alapú levelezés, melléklet használata a levelezésben
17. Keresés az interneten
18. Internetes szolgáltatások használata
19. Állományok le- és feltöltése távoli hálózatokra/halózatokról

V. Könyvtárhasználat

20. A könyvtár fogalma
21. Nem papír alapú dokumentumok, digitális adatbázisok

Nem a Gyõzelem a részvét,hanem a fontos