Jog az Interneten

A CERT Hungary Központ az internet és a jog összekapcsolódásának legfontosabb területeit mutatja be. E témákban részletesebben elmélyülni vágyók részére kiindulópontként forrásokat adunk meg a teljesség igénye nélkül.

Oldalunk több olyan weblapra is mutat hivatkozást, amelyet a CERT Hungary Központ nem tart ellenőrzése alatt. Amennyiben rákattint egy ilyen linkre, akkor elhagyja oldalunkat, és a kiválasztott szervezet vagy cég honlapjára kerül át. Még akkor is, ha van összefüggés a CERT Hungary Központ és a harmadik fél honlapja között, a belinkelt oldalak felett a CERT Hungary Központ nem gyakorol ellenőrzést. A link alatt szereplő oldalak saját adatvédelmi elvekkel és adatgyűjtési eljárásokkal rendelkeznek.

Felhívjuk figyelmét, hogy az internetre, informatikára vonatkozó jogszabályok gyakorlata kialakulóban van, illetve kevés még az e területen született, a gyakorlatnak irányt mutató jogalkalmazói, bírói döntés, így a jogszabály értelmezéseink helytállósága csupán szakmai felkészültségünkön alapszik.

Keretek és szabályok a virtuális világban

Az Internettel összefüggő eseményekre, jelenségekre adott szakmai válaszok többsége azt mutatja, hogy a világháló nem jogmentes terület, a működésével összefüggő kérdések többsége jogilag szabályozott. Ugyanakkor látható, hogy a hatályos jogszabályok jelenlegi formájuk és tartalmuk nem mindig alkalmazhatóak megfelelően az internet által teremtett helyzetekre, illetve az internet működése, működtetésének néhány területe jogi szabályozást igényel.

Az Internet a hagyományos tömegkommunikációtól alapvetően eltérő sajátosságokkal rendelkezik, amelyek a szabályozás lehetőségeinek és eszközeinek új meghatározását is szükségessé teszik. Az állami döntéshozatal nem tarthat lépést a technológia fejlődésének ütemével, a megváltozott környezet pedig kizárja a korábbi tömegkommunikációs és távközlési eszközökre alkalmazott megoldások analóg alkalmazását. Az új szolgáltatások azonban az új veszélyek mellett a védekezés új lehetőségeit is megteremtik. A hálózat szükségessé teszi az állam és a jog szerepének újraértelmezését, a beavatkozás új eszközeinek felkutatását. A hálózati viszonyok rendezésében jelentős mértékben támaszkodnia kell az érintettek önszabályozó kezdeményezéseire, és támogatnia kell azokat a technikai fejlesztéseket, amelyek a védekezés lehetőségét a felhasználók kezébe adják.

Nem a Gyõzelem a részvét,hanem a fontos